Predavanje studentima prve, druge i treće godine studija na Fakultetu za javnu upravu u Sarajevu, u utorak 29. maja, održat će državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac.   

S obzirom na to da studenti, u okviru programa studija, izučavaju svih šest reformskih oblasti, koordinatorica Borovac govorit će im kako to funkcionira u praksi, šta je dosad postignuto u reformskim oblastima, po kojim strateškim dokumentima se vrši proces reforme, ko potiče, a ko provodi reformu, kako se finansira reforma javne uprave…  

Studentima će također biti data mogućnost da postavljaju pitanja i diskutiraju o reformi javne uprave u BiH.