Projekat "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima" iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima reforme javne uprave u BiH uspješno je raliziran, a 2.400 državnih službenika je uspješno završilo obuku iz inoformatike i korištenja računara po savremenom ECDL sistemu, zaključeno je na završnoj konferenciji projekta organiziranoj u Sarajevu.  

 

"Želim istaknuti da ECDL certifikat, odnosno "Evropska kompjuterska diploma" koju su stekli polaznici obuke, predstavlja međunarodno priznatu kvalifikaciju i ujedno je evropski standard za dokazivanje osposobljenosti za rad na personalnim kompjuterima. Državni službenici koji su završili ovu obuku i stekli ECDL certifikat od sada će moći raditi kvalitetnije te koristiti programe u kojima do sada nisu znali raditi, a koji značajno doprinose uštedi vremena, materijala za rad i novca. Važno je istaknuti da sada postoje educirani kapaciteti i za uspješnu provedbu sistema E-Uprave, odnosno, elektronskih usluga u državnoj službi", naglasila je Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, u pozdravnom obraćanju učesnicima završne konferencije.   

 

Bitno je istaknuti da je realizacijom projekta nosiocima certifikata pružena mogućnost da rade u skladu sa ECDL standardom koji je prihvaćen u 148 zemalja svijeta, u kojima 11 miliona ljudi ima ECDL certifikat.  

 

"Bosna i Hercegovina ima poražavajuće rezultate u odnosu na naš region. Broj ECDL indeksa u BiH je 7.581, Slovenija je 4,8 puta bolja od nas, Hrvatska 7,2, Srbija 2,5, a Kosovo 8,7 puta. Osnovni razlog ovakvih odnosa jeste činjenica da su sve zemlje regiona omogućile sticanje ECDL certifikata kroz obrazovni sistem, a BiH još uvijek nije. Te je ovo jedinstvena prilika da za pokretanje inicijative da se i u našoj zemlji obuka za ECDL certifikat ugradi u obrazovni sistem", naglasila je Mensura Beganović, predsjednica Upravnog odbora Asocijacije  informatičara u BiH.  

 

Govoreći o implementaciji prijekta, Amir Mulalić, predstavnik implementatora projekta, naglasio je da su okončanjem ovog projekta stvorene pretpostavke za uvođenje naprednih IT servisa u oblasti državne uprave.  

 

"Od koncepta "ureda bez papira", implementacije digitalnog potpisa, brže komunikacije, kolaboracije i odlučivanja do povećanja efikasnosti daljih obuka državne uprave koje sada mogu biti implementirane kroz e-Learning", rekao je Mulalić.  

 

Zdravko Kujundžija, šef Odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu BiH, obraćajući se u ime korisnika, istaknuo je da se radi o izuzetno uspješnom i korisnom projektu za državnu službu čiji benefiti se već sada mogu osjetiti.  

 

"Evalucija projekta na nivou Federacije BiH pokazala je značajno povećanje znanja, samostalnosti u radu i efikasnosti rada državnih službenika koji su prošli obuku i dobili ECDL certifikat", istaknula je Zinka Salihagić, sekretar Agencije za državnu službu FBiH.  

 

Darko Savić, administrator sistema u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske, naglasio je da su svakodnevno vidljivi rezultati realizacije ovoga projekta.  

 

"Kao administrator mogu reći da postoji ogromna razlika u radu, kvalitetu i rezultatima rada državnih službenika koji su prošli ovu obuku", naglasio je Savić.  

 

U Brčko distriktu BiH ECDL certifikate sada ima oko 20 posto državnih službenika i već se može govriti o povećanju kvaliteta usluga državne uprave, naglasio je Brano Jovičić, koordinator za reformu javne uprave Brčko Distrikta BiH.  

 

Projekat "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima" finansiran je iz sredstava Fonda za reformu javnu uprave. Njegova ukupna vrijednost je 1.213.424,95 KM, a u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH realizirao ga konzorcij firmi CCED Sarajevo, BHM Zenica, ETC ECDL Banja Luka i Net PRO Brčko, te KING ICT Sarajevo i King ICT Zagreb.