Dvadeset sedma sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH bit će održana 17.05.2012. godine sa početkom u 12 sati  u Sarajevu, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9.

 

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

 

1. Verifikacija Zapisnika s 26. sjednice Upravog odbora Fonda za reformu javne uprave održane 28.03.2012. godine;

2. Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 1. januar – 31. mart 2012, godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj;

3. Finalni izvještaj za projekt „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH” s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finalni izvjestaj;

4. Početni izvještaj projekta "Izrada i uspostvaljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka" s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Početni izvještaj;

5. Informacija o produženju projekta "lzrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka" s prijedlogom Zaključka;

6. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu izmedu dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformujavne uprave;

7. Razno.