Двадесет седма сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе у БиХ бит ће одржана 17.05.2012. године са почетком у 12 часова  у Сарајеву, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9.

 

Приједлог дневног реда сједнице:

1. Верификација Записника с 26. сједнице Управог одбора Фонда за реформу јавне управе одржане 28.03.2012. године;

2. Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 1. јануар – 31. март 2012, године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај;

3. Финални извјештај за пројект „Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ” с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Финални извјестај;

4. Почетни извјештај пројекта "Израда и успостваљање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података" са приједлогом Одлуке о давању сагласности на Почетни извјештај;

5. Информација о продужењу пројекта "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података" са приједлогом Закључка;

6. Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформујавне управе;

7. Разно.