U ponedjeljak 14. maja bit će održan prvi sastanak Savjetodavnog odbora Programa „Jačanje javnih institucija u BiH“ između Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH (PARCO) i organizacije Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sastanak će biti održan u hotelu Bristol u Sarajevu, s početkom u 10 sati.  

Program Ureda koordinatora za RJU i GIZ-a „Jačanje javnih institucija u BiH“ usmjeren je na jačanje odabranih institucija u BiH i poboljšanje kvaliteta njihovih usluga u skladu sa zahtjevima cijele države. Kako bi ovi ciljevi bili postignuti, posebno u segmentu olakšavanja saradnje i uključivanja svih relevantnih partnera u održivo i dugoročno orijentirane aktivnosti Programa, uspostavlja se ovaj Odbor.  

Za prvu sjednicu Savjetodavnog odbora, kojim će predsjedavati državna koordinatorica za RJU Semiha Borovac, predložen je slijedeći dnevni red:  

1. Rasprava i usvajanje smjernica za rad Savjetodavnog odbora;  

2. Prezentacija i rasprava o strategiji Programa jačanja javnih institucija i   

    pregled napretka implementacije u institucijama koje su uključene u

    Program;  

3. Rasprava i usvajanje prijedloga vezano za uključenje daljih institucija

    u Program;  

4. Ostalo.