Tematski sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javne finansije, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Analiza stanja u reformskoj oblasti JF – provedba mjera iz RAP1;

2. Rad i funkcionisanje struktura za koordinaciju, nadzor i implementaciju RJU

3. Razno

biće održan u petak, 06.04.2012. godine u Banja Luci u prostorijama u prostorijama Vlade RS (Ministarsvo finansija RS, 14. sprat), Trg RS 1, sa početkom u  12:00 sati.

 

Tema sastanka je analiza stanja u reformskoj oblasti i nadzor implementacije reforme javne uprave. Predviđeno je da sastanku prisustvuju članovi i zamjenici članova Nadzornog tima, kao i koordinatori za reformu javne uprave sa svih nivoa vlasti.

 

Materijale za ovaj sastanak registrovani korisnici mogu preuzeti ovdje.