Oslobođenje: Transparency International BiH apeluje na Interresornu radnu grupu za izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH da revidiraju rješenja koja se odnose na redukovanje broja srodnika izabranog zvaničnika.

Ovaj NVO smatra da prijedlozi da se broj srodnika izabranog zvaničnika redukuje samo na članove zajedničkog domaćinstva, te da se brišu odredbe koje se odnose na savjetnike, predstavlja ozbiljan udar koji prijeti da se ovaj antikorupcioni zakon učini bespredmetnim.

Redukovanje broja bliskih srodnika dovelo bi do potpunog urušavanja sistema koji se odnosi na sprečavanje moguće korupcije, jer je CIKBiH do sada u brojnim slučajevima utvrđivao sukobe interesa izabranih zvaničnika upravo putem odredaba koje se odnose na bliske srodnike, saopšteno je iz TIBiH.