Direkcija za evropske integracije u saradnji sa projektom EU Awareness organizira seminar Visibility and Communication Skills Workshop 'Speaking with one voice'.

Seminar će se održati 14. marta u Banjaluci i 15. marta u Brčkom.

Seminar je namijenjen uposlenim u institucijama uprave u BiH na svim nivoima čiji radni zadaci podrazumijevaju saradnju sa medijima i odnose sa javnošću.

Na seminaru će se razgovarati o ulozi i mjestu komuniciranja u administraciji kada je riječ o vanjskom predstavljaju institucije i o strateškoj važnosti komuniciranja. Takođe, biće riječi o važnosti unutrašnjeg komuniciranja i o formuliranju ključnih poruka. Radionica će takođe posvetiti pažnju medijima i njihovoj važnosti/ulozi, te kreiranju zajedničkog plana komuniciranja.

Više infomacija o seminaru, kao i o načinu prijave možete pronaći na web stranici Direkcije za evropske integracije BiH.