Oslobođenje: U organizaciji Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH, u Banjaluci je juče organizovana radionica za novinare "EU je vijest".

 

Prema riječima Marine Kavaz-Siručić, portparola DEI, cilj radionice je upoznati novinare banjalučkih redakcija koji prate evropske integracije sa strukturom i načinom funkcionisanja EU, kao i koracima koje BiH mora preduzeti u narednom  periodu na putu ka punopravnom članstvu. 

 

Najveći dio radionice vodio je Primož Vehar, nezavisni ekspert za evropske integracije iz Slovenije, koji ima veliko iskustvo iz vremena pristupanja Slovenije EU, kao i u zemljama u regionu kojima je pomagao u njihovim integracijama.