(Fena/MOJportal): Onaj dio državne administracije koji se obučava putem reforme javne uprave i koji se osposobljava za pristup Evropskoj uniji sigurno je u dobrom dijelu odskočio od ostalih državnih službenika jer su putem raznih projekata dobili značajna znanja i vještine, ali to još nije dovoljno da oni s potrebnom sigurnošću i kvalitetom rade te poslove.

Ovo je danas Feni izjavila državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac, na konferenciji u Sarajevu kojom je obilježen završetak projekta "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH".

Za ove poslove trebaju profesionalci, ljudi koji su obučeni, koji znaju strane jezike, poznaju pravne tehnike. Ne mogu svi koji sada rade u državnij službi reći da imaju takva znanja i vještine, ocijenila je Borovac.

Ona je podsjetila da je potpisavanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, BiH ušla u fazu obavezne harmonizacije svog zakonodavstva sa zakonodvstvom EU.

Po njenim riječima, to je jedan od najdužih i najtežih procesa u okviru pristupanja Evropskoj uniji. Imajući u vidu značaj ovog zadatka, Ured koordinatora za reformu javne uprave, zajedno s Direkcijom za evropske integracije, opredijelio se za ovaj projekt s ciljem da državnim službenicima koji rade direktno na harmonizaciji zakonodavstva pruži određena znanja i vještine da bi oni na jednak način pristupili transponiranju zakonodavstva EU.

Borovac kaže da je do sada preovladavao pojedinačni pristup ovoj obavezi, ali je cilj ovog projekta da se na isti način, po istim metodama i principima prihvata evropsko pravo.

Zato je projekt imao za zadatak obuku državnih službenika koji direktno rade na transponiranju zakonodavstva. Od decembra 2010. do februara ove godine obuhvatio je oko 400 državnih službenika s državnog i entitetskog nivoa, kao i iz Distrikta Brčko.

U projekt su bili uključeni državni službenici iz ministarstava koja direktno rade na transponiranju zakonodavstva EU, prije svega ona koja su u ovom trenutku veoma značajna: ministarstva saobraćaja, okoliša, prostornog uređenja, uredi za zakonodavstvo i drugo, rekla je Borovac.

Naglasila je da je ono što su oni u ovom projektu dobili prije svega obuka i razumijevanje kako se evropsko zakonodavstvo prenosi u bh. pravni sistem, sagledano sa svih aspekata od načina prevođenja, transponiranja, uticaja na druge propise i drugo.

Naš osnovni cilj je da službenici koji su prošli obuku iskoriste ta znanja i vještine u svom poslu, ali i da ih prenesu na druge državne službenike, prije svega u svom okruženju, istaknula je Borovac, dodajući da će im pritom prije svega pomoći jedan dokument koji je štampan u okviru projekta, a nosi isti naziv "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH".