Na jučerašnjoj, 38. sjednici Vlade FBiH jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se na izmjenu Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe, prema kojoj se osobe, koje su stekle obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja, mogu zaposliti u državnim službama.

Ovo je učinjeno radi usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi kojim je propisana mogućnost da osobe koje su stekle obrazovanje u skladu sa Bolonjskim sistemom obrazovanja mogu učestvovati na javnim konkursima za prijem u organe državne službe.

"Visoko obrazovanje podrazumijeva prvi, drugi i treći ciklus po Bolonji, tako da će sada svi bolonjci imati priliku aplicirati za poslove u državnoj službi. Na taj način smo ispravili jednu veliku diskriminaciju prema ljudima koji su, ne svojom voljom, morali studirati na taj način", kazao je Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke.