Završna konferencija o temi "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH" bit će održana 3. novembra u Sarajevu u 11:00 h u hotel Radon Plaza. Konferenciju organizuju Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH i ZAMM Media Consulting, a povodom uspješno završene implementacije projekta "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH".

Uvodničari na tom skupu bit će državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac, ključni ekspert projekta Gorazd Trpin, pomoćnik direktora Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU Mensur Hadžimusić, koordinatorica za reformu javne uprave i lokalne samouprave RS-a Stojanka Ćulibrk, koordinator za reformu javne uprave u Brčko Distriktu Brano Jovičić, te direktor ZAMM Media Consulting, implementator projekta Muamer Muftić.

Cilj ovog projekta je unapređenje procesa harmonizacije domaće legislative s legislativom EU, a finansiran je iz Fonda za reformu javne uprave.

Implementator projekta ZAMM media Consulting i Ured koordinatora za reformu javne uprave, kao ugovorni organ, u proteklih deset mjeseci omogućili su, putem radionica, seminara, kurseva i neposredne obuke na radnom mjestu, državnim službenicima da unaprijede znaje i vještine da bi bili u stanju odgovoriti zahtjevima procesa transpozicije zakonodavstva EU u domaće pravo.

Nakon oficijelnog dijela Konferencije, sudionici će direktno razgovarati s uvodničarima i drugim sudionicima.