Sastanak nadzornog tima za reformsku oblast javne finansije, sa predloženim dnevnim redom:

1. Aktivnosti na implementaciji projekta "Informacioni sistem upravljanja budžetom" – prezentacija predstavnika Konzorcija SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o;

2. Utvrdjivanje vremenske dinamike implementacije projekta "Informacioni sistem upravljanja budžetom";

3. Definisanje rasporeda posjeta predstavnika Konzorcija SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o. Ministarstvu finansija i trezora BiH, Ministarstvu finansija RS, Federalnom ministarstvu finansija i Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH;

4. Formiranje Implementacionog tima za projekt "Informacioni sistem upravljanja budžetom";

5. Razno; 

biti će održan u četvrtak 01.09.2011. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 11:00 sati. Očekuje se prisustvo članova nadzornog tima sa sva četiri upravna nivoa u BiH.