Dnevni avaz:  Vijeće ministara BiH je danas je na sjednici utvrdilo, većinom glasova, Prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u BiH s ciljem uspostavljanja i osiguranja konkurentnih tržišnih uvjeta, kao i izvršavanja obaveza po zaključenim međunarodnim ugovorima.

Predlagač, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

Ovaj zakon ima za cilj izgradnju sistema državne pomoći i uspostavu bolje koordinacije u usmjeravanju javnih sredstava u razvojne projekte, uz fokusiran podsticaj privredi u pravcu poboljšanja konkurentnosti zemlje i ravnomjernog razvoja svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Zakonom se uređuju opći uvjeti za dodjelu, kontrolu dodjele i korištenja državne pomoći, kao i odobravanje i povrat nezakonito dodijeljene državne pomoći, popis i izvještavanje o državnoj pomoći.

Davaoci državne pomoći su BiH, RS, FBiH, Brčko Distrikt, kantonalne, gradske i općinske uprave te svaki pravni subjekt koji dodjeljuje državnu pomoć ili upravlja njom.

Korisnici su privredni subjekti koji učestvuju na tržištu putem proizvodnje i/ili trgovine robe ili usluga.

Zakonom se utvrđuju nadležna tijela za primjenu i provođenje odredbi ovog zakona, posebno Vijeće za državnu pomoć BiH.

Radi se o instituciji zaduženoj da osigura dosljednu primjenu ovog zakona na cjelokupnoj teritoriji BiH, a činit će je po dva predstavnika Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada te jedan predstavnik Vlade Brčko Distrikta BiH.

Vijeće za državnu pomoć bi trebalo da postane potpuno operativno u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, a podzakonski akti će biti doneseni u roku od tri mjeseca od osnivanja Vijeća.

Da bi odluke Vijeća bile pravno valjane, potrebno je da za njih glasa najmanje šest članova Vijeća, s tim da to podrazumijeva glas najmanje jednog člana iz svakog konstitutivnog naroda u BiH.

Zakonsko reguliranje sistema državne pomoći bitan je preduslov za daljnji napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija i ispunjenje međunarodnih obaveza koje je država preuzela.

Donošenje ovog zakona je uvjet iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i BiH te sporazuma CEFTA 2006, kao i Sporazuma o osnivanju energetske zajednice Jugoistočne Evrope, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH sugeriralo je danas Predsjedništvu BiH da prilikom zauzimanja stava o Rezoluciji o nuklearnim mogućnostima Izraela stav BiH bude identičan stavu Evropske unije (EU), na što je obavezuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Misija BiH se o ovom pitanju treba izjasniti na konferenciji u Ženevi početkom septembra, saopšteno je nakon sjednice Vijeća ministara u Sarajevu.