Od "Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH", čija je izrada financirana iz Fonda za reformu javne uprave, građani bi mogli imati velike koristi. Naime, osnovu programa čini preporuka za donošenje novih zakona o općem upravnom postupku ili izmjene i dopune postojećih.
 
No, kako bi se otpočelo sa njegovom provedbom vlade entiteta, Vijeće ministara i Vlada Brčko Distrikta trebale bi da ga usvoje do kraja 2011. godine, ističu iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH…

 

Vijest možete pročitati u cjelini na portalu E-kapija ili u našoj rubrici Događaji i saopštenja .