Gđa. Semiha Borovac, koordinator za reformu javne uprave u BiH održat će sastanak sa gđom. Stojankom Ćulibrk, koordinatorom za reformu javne uprave u Republici Srpskoj, gdinom. Branom Jovičićem, koordinatorom za reformu javne uprave Brčko distrikta BiH te gđom. Edinom Zukić, pomoćnikom sekretara Vlade FBiH u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade i praćenje realizacije zaključaka Vlade, u ponedjeljak, 28. februara 2011. godine sa početkom u 12.00 sati u prostorijama Vlade Brčko distrikta.

Sastanku kojim će predsjedavati gđa. Semiha Borovac, prisustvovat će  još i prof. dr. Gregor Virant ekspert u izradi revidiranog Akcionog plana 1, gdin. Dejan Vuruna, ekspert EUPAR-a za izradu kataloga institucija BiH te predstavnik Tima tehničke pomoći Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Dnevni red sastanka, između ostalog, predviđa utvrđivanje teksta revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, kao i  dogovor o nastavku aktivnosti na realizaciji projekta „Stanje javne uprave u BiH, teorijska osnova reforme i dalji koraci“.