Galerije fotografija sa događaja i aktivnosti značajnih za rad Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i reformu javne uprave u cjelini. Kategorija sadrži fotografije sa aktuelnih događanja u ovoj oblasti tokom 2010. godine

 

 

 

 

Studijsko putovanje Slovenija

 

 

 PR network

 
 

 

Studijska posjeta Hrvatskoj i Sloveniji

 

Prezentacija nacrta revidiranog AP 1

 

 

Volontiraj-kreditiraj

 

Prezentacija ambasadorima EU

 

  

18. sjednica UO FRJU