U okviru programa Cjeloživotno učenje (Lifelong Learning) objavljen je javni poziv za podnošenje novih projektnih prijedloga za 2011. godinu. Za neke od aktivnosti kojim se upravlja na centralizovan način (putem Izvršne agencije u Briselu), pored zainteresovanih iz zemalja članica programa, u pozivu mogu učestvovati i aplikanti iz trećih zemlja koje nisu članice programa, uključujući i one iz Bosne i Hercegovine.

Aplikanti iz trećih zemalja mogu učestvovati samo kao partneri. Maksimalni iznos sredstava koja u okviru projekta mogu biti dodijeljena partnerima iz trećih zemalja ne može preći 25,000 evra (za sve uključene partnere).

Program Cjeloživotno učenje je program Evropske unije za oblast obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Program se sastoji od potprograma:

  • Comenius (podrška predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju)
  • Erasmus (podrška visokoškolskom obrazovanju)
  • Leonardo da Vinči (podrška stručnom obrazovanju i usavršavanju)
  • Grundtvig (podrška obrazovanju odraslih)

Pored navedenih, program Cjeloživotno učenje uključuje i Transverzalni program (koji podržava navedene potprograme u nastojanjima da ostvare najbolje rezultate putem saradnje i inovacija u području cjeloživotnog učenja, stranih jezika, razvoja inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenja i korištenja rezultata), te program Žan Mone (Jean Monnet) – (podržava unapređenje podučavanja i istraživanja na temu evropskih integracija u visokoškolskim institucijama u zemljama Evropske unije i van nje).

Više informacija o programu Cjeloživotno učenje možete dobiti na linkovima:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

Više informacija o Javnom pozivu možete dobiti na linkovima:

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_lifelong_learning_2011.php

Programski vodič dostupan je na linkovima:

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/part1_en.pdf

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/part2_en.pdf

http://ec.europa.eu/education/llp/doc1943_en.htm

Instrukcije za popunjavanje prijavnog obrasca dostupne su na linku:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/documents

/call_llp/01_instructions_2011_v01_en.pdf