Godišnji skup u organizaciji Direkcije za ekonomsko planiranje u saradnji sa partnerima u strateškom planiranju razvoja zemlje održan je jučer u Sarajevu. Godišnjem skupu su prisustvovali predstavnici donatora kao i partnerskih institucija prilikom izrade strateških razvojnih dokumenata. Na godišnjem skupu je ukratko prezentirana metodologija izrade Strategije razvoja i Strategije socijalne uključenosti BiH, te izvještaj o ekonomskim kretanjima u prvih 9 mjeseci 2010. godine, analiza konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH, analiza javnih rashoda u tranzicijskim zemljama te studija potencijalnih mogućnosti za zapošljavanje.

Direktorica Direkcije za ekonomsko planiraje, Ljerka Marić obratila se prisutnima kratko se osvrnuvši na važnost i značaj izrade Strategije socijalne uključenosti i Strategije razvoja u BiH zahvalivši se donatorima te predstavnicima partnerskih institucija na podršci koju su pruižali u izradi ovih Strategija.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave te Ministarstvo finansija partnerske su institucije u izradi strateških dokumenata te u predstojećoj implementaciji aktivnosti.

Reforma javne uprave jedan je od podciljeva Strategije socijalne uključenosti, a Ured koordinatora za reformu javne uprave zajedno sa Direkcijom za evropske integracije je institucija odgovorna za koordinaciju aktivnosti u procesu implementacije strateških dokumenata.

„Dosadašnja saradnja Direkcije za evropske integracije i DEP-sa Uredom koordinatora odvijala se putem aktivnog učešća predstavnika Ureda u radu radnih grupa u procesu pripreme Strategije socijalne uključenosti i Strategije razvoja, poput radnih grupa za makroekonomsku stabilnost, konkurentnost, održivi razvoj i zapošljavanje. Ured dodatno svake godine iz oblasti javne uprave i javnih finansija daje aktivan doprinos u izradi Ekonomsko-fiskalnog programa obaveza BiH“, izjavila je Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave obrativši se prisutnima na godišnjem skupu te dodala da „ jedna od mjera Strategije razvoja BiH je provođenje reforme javne uprave svih nivoa vlasti, koja ne samo da je bitan preduslov za realizaciju obaveza iz procesa pridruživanja BiH EU, nego bi trebala donijeti pozitivne fiskalne efekte u vidu smanjenja javne potrošnje“.

Prilikom izrade Strategije socijalne uključenosti i Strategije razvoja, između ostalog urađena je analiza stanja, analiza strateških dokumenata, definiranje strateškog okvira, imenovane grupa i pogrupa kao i usklađenost sektorskih ciljeva. Budući koraci uključuju definiranje sistema plementacije, okvira za stratešku i finansijsku implementaciju te definiranje sistema monitoringa.