Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita (intervju) i konačni rezultati polaganja stručnog ispita u sklupu konkursne procedure za prijem zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 06.decembar 2010. godine

1) Stručni savjetnik za reformu javne uprave – reformska oblast Upravni postupak

Red. broj
Kandidat
Član 1
Član 2
Član 3
Pismeni
Intervju Ukupno
 1.  Zoran Stojisavljević  20  19  20  100  19,67

 119,67

2) Viši stručni saradnik za finansije Fonda za reformu javne uprave

Red. broj
Kandidat
Član 1
Član 2
Član 3
Pismeni
Intervju Ukupno
1. Selma Delalić Nije pristupila

2. Milan Milović  29 28  30  100  29  129
3.

Damnjan Stanišić

 27  25  28  90  26,67  116,67
4. Enaida Pašić  –  –  –  60 Nije položila  –  –