Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH učesnici su dvodnevne konferencije "Funkcioniranje sistema uprave i status zaposlenih u organima uprave u FBiH – Normativni okvir" koja je počela jučer u Sarajevu.  Organizatori konferencije su Federalno ministarstvo pravde i Agencije za državnu službu FBiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH.

Cilj skupa je iniciranje dijaloga predstavnika sva tri nivoa vlasti u FBiH (federalnog, kantonalnog i lokalnog) da aktivno učestvuju u procesu dogovaranja i donošenja rješenja koja će doprinijeti budućem reguliranju pitanja statusa državnih službenika i zaposlenika u državnoj upravi.

Konferencija predstavlja mogućnost za uposlene u javnoj upravi u FBiH da sagledaju najbolji put koji vodi tu upravu naprijed.

Takva uprava će građanima omogućiti da imaju najbolje usluge, pridržavajući se pritom principa transparentnosti rada državnih službenika, njihove odgovornosti prema javnosti i profesionalnosti.

Učesnici konferencije, osim predstavnika lokalnih institucija su i prestavnici međunarodnih institucija i organizacija.