Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za reformsku oblast Informacione tehnologije  sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda sastanka

2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 23.06.2010. godine

3. Informacija o dokumentu „Analiza stepena implementacije reforme javne uprave u oblasti Informacionih tehnologija (IT)

4. Projekat „Uspostava video konferencijskih centara (VC)

5. Razmatranje projektnih ideja/prijedloga za sljedeće projekte: „DMS u odgovarajućim pilot institucijama VM BiH“; Studija e-Legislation regulative“; Promocija e-Uprave“ (Prethodno nazvan Promocija upotrebe IT tehnologija u javnoj upravi“ )

6. Identifikacija prioriteta iz oblasti IT-a za IPA programiranje

7. Informacija o stanju projekata „One stop shop servisi za pomoć građanima“ i „Izrada i uspostavljanje okriva interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“

8. Utvrđivanje plana rada NT-a za oblast IT-a za 2011. godinu

9. Ostalo

bit će održan 02.11. 2010. u 11:00 sati u prostorijama Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Miše Stupara 38 u Banjoj Luci.