Osamnaesta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u utorak, 02.11.2010. godine sa početkom u 13:00 sati u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH , Bulevar mira 1, Brčko.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 27.07.2010. godine;

2. Razmatranje Izvještaja o postupku javne nabavke usluga i evaluaciji ponuda za implementaciju projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“ sa prijedlogom mjera, prijedlozi odluka o dodjeli ugovora po lotovima;

3. Razmatranje prijedloga Odluke o poništenju Odluke o prihvatanju projektnog zadatka „One Stop Shop – servisi za pomoć građanima“;

4. Razmatranje prijedloga Izmjena Procedura upravljanja finansijama Fonda za RJU;

5. Informacija o analizi donatorskih aktivnosti u sektoru reforme javne uprave u periodu 2008 -2010. godina koju je uradio TA tim Ureda koordinatora;

6. Razno.