BiH se prema Indeksu percepcije korupcije nalazi na 91. do 97. mjestu koje dijeli sa Džibutijem, Gambijom, Gvatemalom, Kiribatijem, Šri Lankom i Svazilendom, dok je u isto vrijeme, uz Kosovo, najgora među susjedima, a i na samom dnu liste evropskih zemalja po prisustvu korupcije u javnom sektoru

Na prezentaciji globalnog Indeksa percepcije korupcije (CPI) za 2010. godinu Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) objavio je rezultate prema kojima Bosna i Hercegovina ni ove godine nije napravila značajan pomak u iskorjenjivanju korupcije u javnom sektoru, pa se tako na listi od 178 zemalja svijeta nalazi na 91. do 97. mjestu prema prema nivou korupcije.

Ove godine BiH nosi indeks 3,2, na skali od 0 do 10, gdje 0 predstavlja apsolutnu korupciju, a 10 zemlju oslobođenu korupcije. U zemljama regiona, BiH je, uz Kosovo, na samom dnu, a među ovim zemljama najbolje je rangirana Slovenija koja se sa ideksom 6,4 nalazi na 27. mjestu, iza koje su Makedonija i Hrvatska na 62. mjestu, sa indeksom 4,1, zatim Crna Gora na 69. mjestu sa indeksom 3,7, te Srbija sa indeksom 3,5 na 78. mjestu.

Takođe, BiH se već nekoliko godina za redom nalazi na samom dnu Evrope prema percipiranom nivou korupcije. Zbog toga BiH na CPI listi ove godine, umjesto sa evropskim zemljama, dijeli 91. do 97. mjesto sa Džibutijem, Gambijom, Gvatemalom, Kiribatijem, Šri Lankom i Svazilendom.

Iako je u poređenju sa prethodnom godinom, kada je Indeks iznosio 3,0, BiH ostvarila neznatan napredak od svega 0,2, on se može najprije vezati za usvajanje Zakona o Agenciji za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, te antikorupcijske Strategije, koji ipak do sada nisu dali nikakve rezultate, pa se može slobodno reći da je ovaj napredak samo formalne prirode, dok suštinski BiH još uvijek nije ni blizu svojih susjeda u posvećenosti borbi protiv korupcije.

Ovo je potvrđeno i nalazima drugog periodičnog izvještaja o monitoringu primjene antikorupcijskih reformi, prema kojem je pomenuti napredak potpuno relativiziran konstantnim pokušajima unazađivanja postojećih antikorupcijskih zakona, kao što su zakoni o sukobu interesa, finansiranja političkih partija, Izborni zakon, te mnogi drugi. Činjenica je i da je BiH još uvijek među zemljama sa najvećim raskorakom između usvojenog zakonskog okvira i primjene tih istih zakona, te da još uvijek odgovorni za djela korupcije prolaze bez ikakvih kazni i posljedica.

Prema riječima Huguette Labelle, predjsedavajuće međunarodnog Odbora direktora Transparency International, u saopštenju povodom CPI 2010., neophodna je veća primjena postojećih pravila i zakona, te nije dovoljno samo deklarativna posvećenost vlasti u borbi protiv korupcije, već se borba protiv ove pojave i principi transparentnosti i odgovornosti moraju vidjeti kroz njihova djela.

Imajući u vidu da su vlasti u BiH daleko od ovakvog modela ponašanja, Bosna i Hercegovina, nažalost, ne može očekivati značajniji napredak u skorije vrijeme, prenosi Transparency International BiH.