JAVNI POZIV
 
 
GRAĐANIMA, ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, STRUČNJACIMA I POSLOVNIM ZAJEDNICAMA ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA UPRAVNOG ODLUČIVANJA U BiH

Konsultantska kuća ZAMM media CONSULTING d.o.o. Sarajevo, u saradnji sa Uredom  koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine implementira projekat „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH“. Rezultat projekta bit će izrađen Program za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH, u skladu sa modernim evropskim standardima upravnog odlučivanja koji sadrži zakonodavne, organizacijske, IT mjere i mjere za jačanje ljudskih kapaciteta.  U skladu s tim, konsultantska kuća ZAMM media CONSULTING d.o.o. Sarajevo, u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine održat će javne rasprave o Nacrtu Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH posredstvom šireg konsultativnog procesa sa svim segmentima bosanskohercegovačkog društva.

Javna rasprava bit će održana u sljedećim terminima:

–    utorak, 19. oktobra 2010. godine, hotel Evropa Brčko,  početak u 13:00 h
–    srijeda, 20. oktobra 2010. godine, hotel Grand  Banja Luka,  početak u 10.00 h
–    četvrtak, 21. oktobra 2010. godine, hotel Terme Ilidža Sarajevo, početak u 10.00 h

Pravo učešća:

Pozivamo sve zainteresirane građane, organizacije civilnog društva, akademske i poslovne zajednice i druge organizacije, kao i strucnjake s iskustvom iz oblasti javne uprave iz svih dijelova BiH da iskažu svoj interes za aktivnim učešćem na javnoj raspravi.
Učešće u javnoj raspravi je otvoreno, na jednakim osnovama za sve ranije navedene kategorije.

Za sve daljnje informacije i prijave kontakt osoba je gospodin Muamer Muftić, telefon broj (033) 554-755, e-mail adresa: zamm.media@gmail.com

Ovaj Javni poziv u istovjetnom obliku objavljen je na web stranici Ureda kooridnatora za reformu javne uprave, a sve komentare, prijedloge i sugestije zainteresovani mogu dostaviti na mail selvira.hodzic@parco.gov.ba  u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ureda. Ovdje ćete naći cjelokupan tekst Nacrta Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH.

 

Koordinator za reformu javne uprave

Semiha Borovac