Vlada Republike Srpske danas je prihvatila Informaciju o procesu implementacije programa „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika“ za  period  oktobar 2009 – septembar 2010. godine.

Program Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) – „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika  (SPPD)“ osmišljen je tako da unaprijedi strateško planiranje i razvoj javnih politika kao i upravljanje javnim finansijama. Program ima sektorski pristup i uključuje resorna ministarstva na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske te Federacije BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj, sa stanjem na dan 30. septembar 2010. godine. Informacija će biti dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje, saopćeno je iz Vlade RS-a.