Direkcija za evropske integracije u saradnji sa Projektom tehničke podrške Direkciji organizira seminar „Osnove prava Evropske unije za prevodioce“. Ovo je prvi u nizu seminara koji se organizuju u vezi sa procesom prevođenja acquis communautaire-a u BiH.

Cilj seminara je da se prevodioci zaposleni u institucijama na svim nivoima u BiH, koji prevode pravne akte Evropske unije, upoznaju sa osnovama prava Evropske unije, procesom usvajanja pravnih akata u institucijama EU, kao i usklađivanjem pravnog sistema BiH sa acquis communautaire-om. U drugom dijelu seminara će biti riječi o osiguranju kvaliteta prevoda pravnih akata EU, o značaju utvrđivanja terminologije u procesu prevođenja uz praktične primjere iz Priručnika za prevođenje pravnih akata EU, koji će biti predstavljen na seminaru.

Seminar će se održati 30. septembra 2010. godine u hotelu Termag na Jahorini.

Zainteresirani za učešće trebaju popuniti prijavni obrazac koji se nalazi na stranici Direkcije za evropske integracije i dostaviti ga najkasnije do 22. septembra. Više informacija o radionici i načinu prijave za učešće možete dobiti na www.dei.gov.ba.