Federalna akademija za javnu upravu iz Njemačke bila je organizator seminara „Proces donošenja odluke u EU i reforma javne uprave u zemljama Centralne i Istočne Evrope kroz proces pridruživanja EU“ koji je od 15. do 17. septembra 2010. godine održan u Sarajevu.

Učesnici seminara bili su predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BIH, ali i članovi nadzornih timova iz reformskih oblasti.

Cilj seminara je bio da učesnici unaprijede znanje o donošenju odluka u EU, te da se upoznaju sa proceduralnim mehanizmom u evropskim i multilateralnim pregovorima, ali i pravilima i procedurama Vijeća i uloge Komisija u pregovorima.

Još jedna od seminarskih tema bila je usporedba informacija o strukturi, strategijama, implementaciji i održivosti reformi javne uprave u tranzicijskim zemljama, a posebno u zemljama novim članicama Unije i zemljama kandidatima.

Predavači na seminaru bili su Anke Freibert iz Federalne akademije za javnu upravu, Sigrid Selz, dugogodišnji predstavnik Njemačke u Briselu, te Francisco Cardona, SIGMA/OECD ekspert za reformu javne uprave.

Ovaj seminar je nastavak saradnje Federalne akademije za javnu upravu koja djeluje u okviru Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke i Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH.