U okviru Cidi projekta “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini”, u periodu od 16.do 17. septembra 2010. godine u Sarajevu je održan edukativni seminar “Ka učinkovitom civilnom dijalogu u BiH“ za predstavnike institucija vlasti sa državnog, i entitetskog nivoa kao i Brčko distrikt nivoa.

Cidi projekt je dvogodišnji projekt koji finansira EU u vrijednosti od 1,2 miliona eura, a provodi ga konzorcij u sastavu Kronauer Consulting (BiH), COWI (Danska), ATOS Consulting (Velika Britanija) i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (Hrvatska) sa osnovnim ciljem pružanja potpore kreiranju sistema za razvijanje civilnog dijaloga između organizacija civilnog društva i institucija vlasti.

Ovo je drugi u seriji seminara i na njemu su predstavnici institucija imali priliku detaljnije se upoznati sa temama poput civilni dijalog u Europskoj uniji i regiji te učinkoviti modeli civilnog dijaloga u BiH. Gost-predavač seminara bio je dr. Igor Vidačak, šef Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Također, prezentirani su i primjeri iz postojeće prakse u Republici Hrvatskoj koji svjedoče o saradnji i dijalogu između organizacija civilnog društva i institucija vlasti, posebno u smislu pristupanja Europskoj uniji.

Na seminaru je učestvovao 41 predstavnik institucija vlasti sa državnog, i entitetskog nivoa  kao i Brčko distrikt nivoa.