Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, na sjednici održanoj jučer u Sarajevu donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavljanju Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.  Ovom Odlukom Ured koordinatora za RJU samostalno obavlja poslove materijalnog i finansijskog poslovanja.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji Projekta „Jačanje kapaciteta BiH za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja (SPPD)“, koji je dostavio Ured koordinatora za reformu javne uprave. Imajući u vidu važnost uspostave funkcionalnog i održivog sistema za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja u Bosni i Hercegovini, od ministarstava koja su uključena u implementiranje SPPD projekta traži se da donesu akte koji reguliraju primjenu metodologije za strateško planiranje i razvoj javnih politika.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost na specifikaciju radnih mjesta srednje stručne spreme razvrstane u platne razrede u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, stoji, između ostalog, u saopćenju Ureda za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.