Sjednica Upravnog odbora Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) bit će održana 9. septembra ove godine u Danilovgradu.

Tema, kojom će se baviti članovi UO, bit će institucionalna izgradnja ReSPA-e.

BiH je prošle godine potpisala Sporazuma o osnivanju ReSPA-e, kao međunarodne organizacije, sa sjedištem u Danilovgradu, u Crnoj Gori. Njena misija je poticanja regionalne suradnje na području javne uprave na zapadnom Balkanu. Kao takva, ReSPA je osnovana kao podrška stvaranju odgovorne, učinkovite i profesionalne javne uprave u zemljama zapadnog Balkana.