Sedamnaesta Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u utorak 27.07. 2010. godine s početkom u 11:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika sa šesnaeste sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 09.04.2010. godine;

2. Razmatranje izvještaja o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“ sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementaciju projekta „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH“;

3. Odobravanje tenderske dokumentacije za projekt „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“;

4. Informacija o projektnom zadatku „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH“

5. Informacija o izvještaju o izvršenoj finansijskoj reviziji projektnog zadatka „Strateška komunikacija“;

6. Razno.