Početkom marta Evropska komisija je počela konsultacije o definisanju strateških ciljeva i odabira za financijsku pomoć Bosni i Hercegovini u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za period 2011-2013.

Iako je MIPD (Višegodišnji indikativni planski dokument) dokument Komisije koji odobrava IPA Management Committee, veliki značaj ovaj put je dat povezanosti pomoći iz IPA fondova sa državnim strategijama i akcionim planovima BiH.

 Stoga su u pripremu MIPD 2011-2013 bile uključene institucije Bosne i Hercegovine na državnom i entitetskom nivou, institucije Brčko distrikta, donatori i predstavnici civilnog društva.

Cilj konsultacija je bio da se zajednički odrede strateški ciljevi, očekivani rezultati, banchmarks i pokazatelji za oblasti pomoći koje će biti obuhvaćene ovim dokumentom u narednom trogodišnjem periodu.