U Banja Luci će od 21. do 24.06. 2010. godine biti održana obuka o upravljanju učinkom za državne službenike iz RS koju, u saradnji saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave, organizira Djikic Conslating Services, inače implementator projekata „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“.

Obuka je predviđena za 150 viših državnih službanika iz republičkih organa uprave RS-a.

Cilj projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“je poboljšanje efikasnosti rada organa državne službe kroz razvoj i realizaciju efektivnog sistema upravljanja učinkom i  rezultatima rada  koji će  uvesti u primjenu  u institucijama i organima uprave  na različitim nivoima  vlasti u BiH.

Projektom se planira  razvoj usaglašenih  principa i standarda za ocjenivanje i praćenje rada zaposlenih u organima državne službe, u skladu sa savremenim pristupom menadžmentu ljudskih potencijala,  najboljim praksama u javnom sektoru i iskustvima zemalja članica EU i regije.

Projekat finansira Fond za reformu javne uprave.