Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa drugog sastanka Nadzornog tima,
2.    Informisanje o aktivnostima u vezi  projekta ''Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH'', ,
3.    Informisanje o prijedlogu projekta „ Edukacija voditelja upravnih postupaka i upravnih inspektora“
4.    Razno.

biće održan 07.06.2010. godine sa početkom u 13:00 sati u u Banja Luci, zgrada Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1.