Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1. Usvajanje dnevnog reda sastanka

2. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 24.03.2010. godine

3. Razmatranje projektnog prijedloga i projektnog zadatka “Telepresence u državnoj službi”

4. Informacija o statusu projekata u IT oblasti finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave

5. Informacija o realizaciji zaduženja Ureda sa posljednjeg sastanka NT u vezi sa prikupljanjem podataka od nadležnih institucija o IT projektima

6. Ostalo

biće održan u četvrtak, 3. juna 2010. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Vlade Brčko distrikta, ul. Bulevar mira 1, Brčko. Materijale za sastanak članovi Nadzornog tima mogu preuzeti ovdje.