Seminar „New Perceptions on Regulation – The State’s Regulatory Role vis-à-vis the economy and society” kojeg organizira UNDP RCPAR u saradnji sa Grčkim institutom bit će održan u periodu od 14. do 15 maja 2010. godine u Thessalonikiju u Grčkoj.

Trideset učesnika iz zemalja regije odabrano je za učešće na ovom seminaru. Sadržaj seminara fokusirat će se na regulativu i regulatorne reforme, sa akcentom na specifične zahtjeve za regulatorne reforme u nacionalnim okvirima te procjenu utjecaja propisa, postojeća praksa u procesu konsultacija, izrada politika i budžetski sistem u regulatornom procesu.

Predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave također će učestvovati na ovom seminaru.