U Federaciji BiH ne postoje službene procjene koliko ima radnika zaposlenih na crno. Glavni inspektor za rad i radne odnose u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Muhamed Pašukanović kaže da neki minimaliziraju, a neki maksimaliziraju broj tih radnika, ali da je sigurno manji nego 2007. godine.

Teže ih pronalazimo

"Još uvijek ima rada na crno, sigurno više nego što bi mi željeli, bojim se da će rada na crno i biti, ali je činjenica da takve radnike sada teže pronalazimo nego ranije", kazao je Pašukanović. On je dodao ono što već svi znamo da je rad na crno naročito prisutan u građevinarstvu i ugostiteljstvu kao i u nekim proizvodnim djelatnostima posebice kad se radi o ženskoj radnoj snazi koja radi drug ili treću smjenu. Nije htio reći koliko je poslodavaca u ožujku sankcionirano. Pašukanović je istaknuo da akcija inspektora rada traje, ali da ne uspijevaju naći veliki broj radnika bez ugovora o radu. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Dnevni list saznaje da je u prošloj godini najviše inspekcijskih kontrola bilo u Sarajevskom kantonu gdje je zabilježen i najveći broj onih koji rade na crno. U 424 pregleda pronađeno je 230 takvih radnika. Zanimljivo je da je u Tuzlanskom kantonu u 242 kontrole pronađena samo 21 osoba koja radi na crno dok je u Hercegovačko-neretvanskom u 248 kontrola zabilježeno 90 takvih slučajeva. Kazna za poslodavce koji sa zaposlenikom ne sklopi ugovor o radu kreće se od 1000 do 10.000 maraka s tim da nema predviđene kazne za samog zaposlenika.

Sustav štiti poslodavce

Direktor Porezne uprave FBiH (PUFBiH) Midhat Arifović kazao kako je evidentna prisutnost velikog postotka rada na crno u FBiH, te da sigurno nije ništa bolje ni u Republici Srpskoj. Arifović je istaknuo da je identifikacija rada na crno koji je u izravnoj nadležnosti inspekcija rada na sve tri razine, ali da njihov rad ne daje baš dobre rezultate jer su novčane kazne za one koji rade i zapošljavaju radnike na crno jako blage. Tako on navodi da je sankcija za neprijavljenog radnika u Makedoniji 30.000 maraka po jednom radniku, a kod nas se poslodavci najčešće kažnjavaju s najmanjim iznosom od 1000 maraka.

Pripremljen novi zakon o radu

Ministar rada i socijalne politike Perica Jelečević kazao je da su u novom zakonu o radu koji je pripremljen utvrđene veće ovlasti inspektora rada upravo s ciljem smanjenja broja zaposlenih na crno, a predviđene su i veće novčane kazne za poslodavce koji postupaju suprotno zakonskim odredbama, prenosi portal ekapija.ba