Studijska posjeta Sloveniji koja će biti organizirana u periodu od 19. do 23. aprila za državne službenike za odnose s javnošću nastavak je projekta „Obuka državnih službenika za odnose s javnošću“, kojeg implementira Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Osam državnih službenika, šefovi centralnih jedinica za odnose s javnošću Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS-a i Vlade Brčko distrikta, posjetit će Ured Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, PR službu ministarstva za javnu upravu kao i PR službu ministarstva unutrašnjih te ministarstva vanjskih poslova. Učesnici će se sresti i sa predstavnicima delegacije Evropske komisije u Sloveniji kao i šeficom Protokola Republike Slovenije.

Cilj petodnevne posjete slovenačkim institucijama je upoznavanje sa evropskom praksom u oblasti odnosa s javnošću.