Elektronska Uprava: „Upravljanje promjenama, projekt menadžment i reinženjering poslovnih procesa u upravi“ seminar je koji će biti održan u periodu od 19. do 23. aprila 2010. godine u Sarajevu i koji je namijenjen državnim službenicima koji su odgovorni za planiranje, implementaciju i realizaciju e-Government projekata. Pored ovoga, sadržaj seminara bit će fokusiran i na razvoj organizacijskih i menadžerskih vještina.

Seminar je dio projekta „Jačanje kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine za uvođenje sistema elektronske e-Uprave“, kojeg organizira Agencija za državnu službu, a finansira  španska Agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (AECID) i bit će baziran na prenosu znanja i iskustva eksperata jedne od najvećih španskih konsultantskih kompanija Atos Origin Spain.

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave proći će ovu 5-dnevnu obuku.