Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH treba biti vraćen Vladi Federacije BiH na doradu kako bi ga ona u roku od 15 dana korigirala, te ponovno uputila u parlamentarnu proceduru – izjavio je predsjednik Kluba zastupnika Stranke za BiH u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Zahid Mustajbegović, na današnjoj vanrednoj sjednici ovog doma.

Prema njegovim riječima, nije bilo transparentnosti u donošenju ovog zakona, i niko ne može sa sigurnošću reći kolika će biti plaća federalnih funkcionera i državnih sliužbenika.

"Povećanjem naših plaća u lošu poziciju bili bi dovedeni korisnici budžeta sa nižim koeficijentom za isplatu plaća", kazao je Mustajbegović.

Zastupnik SDA Ismet Osmanović smatra da zakon o plaćama treba biti usvojen uz određene popravke, kako bi održavao trenutno stanje i situaciju u Federaciji BiH, kada su u pitanju budžet i fiskalna sposobnost.

Osmanović je naglasio da amandman u vezi sa povoljnijim penzionisanjem zastupnika, koji je Dom naroda usvojio, SDA BiH neće podržati, jer je riječ o neprimjerenoj privilegiji.

Zastupnici HDZ BiH smatraju da je nužno na jedinstven, sustavan i trasparentan način urediti ovu oblast.

Predsjednik ovog kluba Mate Franjičević kazao je da je do sada ova oblast regulirana različitim odlukama i uredbama, istaknuvši žaljenje što ovaj prijedlog zakona nije upućen u parlamentarnu proceduru u razumnom roku, kako bi zastupnici imali vremena da ga "izbruse, a da to ne bude rizik od probijanja bitnih rokova".

Kako je kazao, potrebno je pokušati "regulirati stvari u tehničkom smislu, na način da se pokuša spasiti aranžman sa IMF-om".

Uložen veliki broj amandmana

Tokom dosadašnje rasprave, uložen je veliki broj amandmana na ovaj zakon, među kojima su i oni koje su predložili klubi SDA i SDP BiH, a kojima je predviđeno smanjenje koeficijenta za isplatu plaća nosiocima vlasti u Federaciji BiH.

Brojni zastupnici su spočitali Vladi Federacije BiH, što nije precizirala koliko će ovaj zakon koštati Federaciju BiH, te jer ga u parlamentarnu proceduru nije uputila na vrijeme, kako bi zastupnici imali dovoljno vremena za neophodne korekcije.

Narodna stranka radom za boljitak uputila je izvinjenje građanima Federacije BiH zbog amadmana u vezi sa povoljnijim penzionisanjem zastupnika i delegata, kojeg je na inicijativu dosadašnjeg člana ove stranke Mike Lešića usvojio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, zajedno sa Prijedlogom zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.

Zastupnica NSRZB Alma Čardžić kazala je na današnjoj vanrednoj sjednici Zastupničkog doma da se ova stranka ograđuje od spornog amandmana, te da on predstavlja proizvoljni čin pojedinca, a ne stav Stranke, naglašavajući da je Lešić isključen iz NSRZB.

Komentirajući Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, koji je tema današnje vanredne sjednice Zastupničkog doma, zastupnica Čardžić je istaknula da je on dobrodošao, ali da visina plaće mora biti povezana sa rezultatima rada.

U predloženom zakonu preciziran je širok spektar koeficijenata za plaće, a oni se kreću od deset za predsjednika Federacije BiH, zatim 9,80 za predsjedavajuće parlamentarnih domova, kao i za premijera, te 9,40 za zamjenike premijera i dopredsjedavajuće parlamentarnih domova, dok bi zastupnici imali koeficijent 8,10, objavljeno je na portalu svevijesti.ba