Direkcija za evropske integracije objavila je konačnu listu odabranih partnerskih općina/opština u Bosni i Hercegovini (BiH) za učestvovanje u implementaciji projekta "Lokalizacija Evropske unije".

Cilj poziva je bio odabir 30 partnerskih općina/opština iz BiH kojima će se kroz realizaciju projekta pružiti stručna pomoć i podrška u pripremi kadrova na lokalnom nivou za što aktivnije učešće u procesu evropskih integracija kao i za bolju apsorpciju EU fondova.

Međutim, zbog velikog broja pristiglih prijava i zbog želje da se uključi što veći broj opština u projekat "Lokalizacija Evropske unije", umjesto prethodno planiranih 30, odabrano je ukupno 40 općina.

Odabrane opštine su: Novi Grad – Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, Mostar, Novo Sarajevo, Laktaši, Odžak, Neum, Centar – Sarajevo, Novi Grad, Derventa, Trebinje, Ilidža, Prijedor, Lopare, Konjic, Žepče, Srbac, Doboj, Berkovići, Travnik, Velika Kladuša, Šamac, Široki Brijeg, Usora, Ključ, Gračanica, Ilijaš, Bihać, Vlasenica, Vareš, Jajce, Gradačac, Bugojno, Teslić, Tešanj, Zenica, Novi Travnik, Mrkonjić Grad, Zavidovići.