Ministri zapošljavanja država članica EU postigli su dogovor o produženju minimalnog porodiljskog dopusta na četiri mjeseca po roditelju. Ova će se odluka primjenjivati na sve radnike, a zahtijevaće i izmjene nacionalnih zakona u Velikoj Britaniji, Belgiji, Irskoj, Portugalu, Rumuniji i Malti. Inicijativu je pokrenula grupa udruženja u koju spadaju Evropska konfederacija sindikata, Business Europe, Evropski centar poslodavaca, Evropska asocijacija zanatlija i malih i srednjih preduzeća u junu 2009. godine.  Vijeće ministara je, na sastanku 8.marta, usvojilo direktivu kojom treba da se poboljša balans između radnog i privatnog vremena, kao i da se podstaknu očevi da uzimaju porodiljski dopust nakon rođenja dijeteta. Svakom roditelju će biti dozvoljeno da uzme po četiri mjeseca dopusta, kao i da između sebe razmjenjuju mjesece da bi se jednom od njih omogućilo da npr. sedam mjeseci poslije poroda provede kod kuće. Najmanje jedan mjesec ne smije biti prebačen na bračnog druga, s ciljem osiguranja rodne ravnopravnosti.  Ova pravila biće jednako primjenjivana i na radnike sa ugovorima na određeno vrijeme i honorarne radnike, objavljeno je na portalu reci.ba.