Predstavnici najvećih donatorskih agencija koje provode programe i projekte u BiH informisali su u utorak (16.02.2010.g.) Forum za koordinaciju donatora o novim i planiranim projektima, razmijenili mišljenja o pozitivnim iskustvima i izazovima sa kojima se susreću u provođenju aktivnosti na terenu. Organizator Foruma, koji je održan u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, bilo je Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Predstavljen je i IPA program za 2010. godinu te je je razgovarano i o pripremama za izradu višegodišnjeg indikativnog plana finansijske pomoći za period 2011-2013. godina.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH koji su ukazali da je Fond za reformu javne uprave, kojim upravlja Ured , prepoznat u regionu kao primjer dobre saradnje donatora i lokalnih vlasti. Međutim, uprkos ovome, interes za podršku Fondu izostaje. Ovom prilikom donatori su pozvani da se pridruže Fondu, bilo kroz direktnu finansijsku podršku Fondu ili ili kroz finansijsku ili tehničku podršku određenom projektu.