Decentralizovano upravljanje sredstvima pomoći EU (DIS) je srednjoročni cilj Bosne i Hercegovine (BiH) na putu ka kandidatskom statusu, odnosno punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Istraživanje koje je nedavno predstavila asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS)  je imalo za osnovni cilj monitoring procesa uspostavljanja DIS-a, te fokusiranje na najveći izazov u procesu – sistem voditelja projekata.

Prvi dio istraživanja je fokusiran na procjenu nedostataka u uspostavljanju sistema DIS-a u postojećim administrativnim strukturama, te evaluaciji kapaciteta da se preuzmu odgovornosti za decentralizovano upravljanje sredstvima EU.

Analize procesa, dokumenata i politika su pokazale da je uspostavljanje DIS-a u BiH u toku 2009. godine tek neznatno napredovalo. Kao što je pokazalo i prethodno ACIPS istraživanje, problematična su i dalje pitanja pozicije državnog IPA koordinatora (DIPAK), nepostojanje službenika za akreditaciju (CAO), revidiranje odluke o imenovanju SOP-a i SO-a u skladu sa IPA regulativom, uspostavljanje jedinica za implementaciju projekata (JIP-ova), jedinice za monitoring i evaluaciju (u okviru Direkcije za evropske integracije), nezavisne revizije i potpisivanje operativnih sporazuma. Ono što se može posmatrati kao korak unazad jeste nominovanje prevelikog broja voditelja projekata, te njihov opozicioni, a ne partnerski stav u uspostavljanju DIS-a. Prema mišljenju DEI-a, nedovoljno aktivan, ili ne – proaktivan stav VP-a, proizilazi od toga da institucije često očekuju od nekoga drugoga da pokrene incijativu, što može biti kontraproduktivno.

Drugi dio istraživanja je analizirao stavove voditelja projekata, koji su bez ikakve dileme ključna veza između svih faza upravljanja projektnim ciklusom, odnosno fondova EU i krajnjih korisnika.