Sastanak Foruma donatorske koordinacije sa slijedećim dnevnim redom:

– Dobrodošlica i uvodni govor – gdin. Boris Iarochevitch, šef Operacija, Delegacija EK u BiH

– Program IPA 2010. i MIPD 2011.-2013. – prezentacija gdin. Boris Iarochevitch, šef Operacija, Delegacija EK u BiH

– BiH MoFT, SCIA – Koordinacija pomoći i aktivnosti učinka – prezentacija gđa. Dušanka Basta, pomoćnica ministra

–  Okrugli sto – ažurirane vijesti  individualnih agencija

– Razno

bit će održan 16. febrauara ove godine u zgradi Zajedničkih institucija BiH u Sarajevu.