Obavještenje o rasporedu polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita u sklopu konkursa za prijem državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

1/01 Stručni saradnik za informacije i komunikacije

 

Datum polaganja stručnog ispita: 12. februar 2010. godine.

Prva grupa (početak u 11:00):

1. Mubera Begić
2. Almira Mutapčić
3. Elvira Ćar
4. Benisa Šabanović
5. Tarik Kapetanović
6. Elma Alibegović
7. Damjena Kusmuk
8. Mirzel Memić
9. Dževad Fejzić
10. Marina Božić
11. Kenan Avdagić
12. Lejla Lavić
13. Elma Somun
14. Frimel Maja
15. Danijela Bugarin
16. Kusmuk Ranka
17. Karačić Adisa
18. Almira Muraspahić

Druga grupa (početak u 11:30):

1. Anesa Zeljković

2. Haris Mušinović
3. Nikola Jokić
4. Adnan Mehanija
5. Muharemović Mirzeta
6. Lejla Kapetanović
7. Ajla Mujkanović
8. Curulija Elma
9. Selma Velić
10. Belma Panjeta
11. Alma Jeftić
12. Amra Hodžić
13. Nadžida Čano
14. Nataša Bogdanović-Trifković
15. Dragana Lazić
16. Muslić Edina
17. Igor Gajić *
18. Aid Mršić
19. Svjetlana Ostojić

* Kandidat može pristupiti polaganju stručnog ispita samo ukoliko do polaganja pismenog dijela stručnog ispita dostavi dokaz o položenom javnom ispitu

Usmeni dio (intervju) za kandidate koji polože pismeni ispit, biće održan isti dan sa početkom u 13:00 sati. Mjesto održavanja stručnog ispita (pismeni i usmeni): prostorije Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo

NAPOMENA: Kandidati su dužni na pismeni dio ispita ponijeti ličnu kartu, a kandidati koji polože pismeni dio ispita, dužni su na intervju donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca).