Nezavisne novine: Nagrade državnim službenicima i funkcionerima te pojedine naknade državnim službenicima neće biti uvrštene u novi zakon o platama i naknadama u organima vlasti u FBiH, najavio je juče Mustafa Mujezinović, premijer Federacije BiH.

Na ove, ali i na niz drugih pogodnosti predviđenih u Vladinom Nacrtu zakona o platama i naknadama nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH upozorili su predstavnici Svjetske banke na nedavno održanom sastanku.

Svjetska banka (SB) ocijenila je da pojedine vrste naknada planirane u nacrtu zakona nisu dovoljno pravedne, te da je evidentno njihovo prekomjerno korištenje. Nerazumljivim smatraju naknade za terenski rad i odvojeni život, dok im se član o poslaničkim paušalima čini "neuobičajenim".

 

Upozoreni zbog preuzetih rokova

Vjekoslav Bevanda, dopremijer i ministar finansija FBiH, upoznao je juče šefa Misije Svjetske banke u BiH Marka Mantovanelija s mjerama poduzetim na ispunjenju uvjeta za pristupanje pregovorima za odobravanje kredita za budžetsku podršku. Iz Ministarstva finansija FBiH saopćili su da je jučerašnji sastanak bio u funkciji pripreme posjete delegacije BiH Vašingtonu zbog završnih pregovora sa Svjetskom bankom o zajmu za budžetsku podršku BiH.

"Mantovaneli je tokom razgovora upozorio na preuzete rokove i obavezu parlamentarnog usvajanja svih zakona u formi koja je usaglašena sa Svjetskom bankom. Bevanda je naglasio da je Ministarstvo finansija uložilo napore kako bi u roku bili ispunjeni dogovoreni uvjeti i izrazio nadu da će biti ispunjene sve obaveza koje su preuzete", navedeno je u saopćenju.

"Naknade za bolovanje, godišnji odmor i putne troškove službenog puta su uobičajene i razumljive. Preporučujemo da ostale naknade budu ukinute. Neobično je da i razvijene zemlje isplaćuju naknadu za topli obrok, prevoz na posao ili s posla i regres za godišnji odmor. Preporučujemo ukidanje ovih naknada kao i isplatu naknade za topli obrok izabranim dužnosnicima i funkcionerima", poručili su iz Svjetske banke.

Ranije su naglasili da od ispunjavanja njihovih uslova zavisi korištenje kredita za podršku budžetima u FBiH.

Predsatvnici SB upozoravaju kako su i otpremnine u trajanju od šest mjeseci za funkcionere sa stažom od 15 godina previše velikodušne, te da najniža plata ima nerealno mjerilo.

"Nacrt zakona predviđa da osnovna plata ne može biti niža od 70 odsto prosječne neto plate u FBiH. Ovaj procenat je izuzetno visok. Najniža plata u zemljama članicama EU kreće se od 29 do 51 odsto prosječne bruto zarade u proizvodnji i uslugama", navode u Svjetskoj banci.

Po njima je upitno i korištenje ocjene rada, a po Nacrtu zakona o platama koji je pripremila Vlada FBiH to povećanje za izuzetno dobru ocjenu rada godišnje iznosi 12 odsto.

"Nacrt zakona nalaže 0,6 do 20 odsto povećanja primanja za svaku godinu staža. Omogućava starijim radnicima s lošijom ocjenom da zarade mnogo više od mladih, sposobnih radnika na istom radnom mjestu", upozoravaju iz Svjetske banke.

Predlažu da predstavnici vlasti u FBiH u zakonu o platama ponude naknade za minuli rad 0,8 odsto za prvih pet godina rada i 0,4 odsto za rad od šest do deset godina. Nakon deset godina rada uposlenik napreduje, što je osnova za povećanje plata.

Mujezinović primjedbe Svjetske banke koje se odnose na nagrade i određene naknade ocjenjuje prihvatljivim, ali je i upozorio da je kreiranje zakona o platama interna stvar vlasti u FBiH.

"U zakonu o platama i naknadama definitvno neće biti nagrada i određnih naknada pojedincima, jer na te stavke odlijeva se ogroman novac. Prije nego što smo dobili preporuke Svjetske banke ukinuli smo nagrade pojedincima", istakao je Mujezinović.

Dodao je kako su preporuke Svjetske banke dobrodošle, te da će ih ministri uvrstiti u zakon "ako budu pametni". Na pitanje koliko on, kao premijer, može uticati na to da ministri u Vladi FBiH poštuju preporuke, Mujezinović je odgovorio da nije sam u Vladi jer će o tome odlučivati 15 ministara.

"Ukoliko Vlada FBiH prilikom kreiranja zakona o platama ne prihvati sugestije Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, teško da će ovaj zakon dobiti podršku u Parlamentu", istakao je Omer Vatrić, predsjednik ovog odbora.

Kaže da su upozorili da Vlada FBiH mora definirati osnovicu plate, što je osnov za njen obračun.

"Nacrt zakona mimo plaća definiše i određene naknade kao dodatne troškove. Njihov iznos bit će izračunat na osnovu osnovice plaće. U nacrtu stoji kako vlada FBiH može odrediti naknadna primanja mimo plaće. Ne znamo o kakvim naknadama je riječ i ovakva stavka je nedopustiva", rekao je Vatrić.

Smatra kako bi sva primanja uposlenih u organima uprave trebalo da budu tretirana kao plata, kako bi kompletan iznos bio oporeziv, ali i kako bi bila izbjegnuta isplata određenih naknada.