Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH sklopio je 4. januara u Sarajevu ugovor o pružanju  konsultantskih usluga  za realizaciju projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“sa konzorcijem Djikic Consulting Services doo i Đikić doo iz Sarajeva.

Cilj projekta je poboljšanje efikasnosti rada organa državne službe kroz razvoj i realizaciju efektivnog sistema upravljanja učinkom i  rezultatima rada  koji će  uvesti u primjenu  u institucijama i organima uprave  na različitim nivoima  vlasti u BiH.    

Projektom se planira  razvoj usaglašenih  principa i standarda za ocjenivanje i praćenje rada zaposlenih u organima državne službe, u skladu sa savremenim pristupom menadžmentu ljudskih potencijala,  najboljim praksama u javnom sektoru i iskustvima zemalja članica EU i regije.

Vrijednost projekta je 760.383 KM, a realizacija će trajati 18 mjeseci. Projekt finansira Fond za reformu javne uprave.