Reforma javne uprave tema je sesije Parlamenta za Evropu koju organizira Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, a koja će biti održana 17. decembra u Sarajevu, u hotelu Evropa.  

Jedan od uvodničara ove sesije bit će Suad Musić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave u BiH. G. Musić govorit će o važnosti implementacije Strategije reforme javne uprave i ulozi parlamenata u BiH u ovom procesu.

Ostale teme sesije:

 

  • Izgradnja državne službe za funkcioniranje države članice EU – dr. Gregor Virant, vanredni profesor  na Fakultet za upravu, Sveučilište u Ljubljani i bivši slovenski ministar za javnu upravu

  • Povećanje administrativnih kapaciteta za pristup EU- uloga državne službe i važnost procesa nepolitiziranih imenovanja – Metodija Dimovski, generalni sekretar Agencije za državnu službu Makedonije

  • Pogled Delegacije EU na prioritete iz Evropskog partnerstva na reformu javne uprave u BiH –  G. Boris Iarochevitch, šef Odjela Delegacije EU u  BiH  

  • Važnost regionalne škole za javnu upravu, pomoćnik ministra pravde BiH Niko Grubešić